จากทฤษฎีข้อมูลเชิงประจักษ์ =

From theory to empirical data /

วรรณา แผนมุนิน

No Cover Image
Main Author: วรรณา แผนมุมิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Subjects: วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62.A5 ว267จ 2543
Copy 1
Available