ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการความเครียดโดยการคิดแบบอริยสัจสี่และการบริหารร่างกายแบบโยคะ ต่อพฤติกรรมการจัดการความเครียดและระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล =

Effects of a tress management program emphasizing practice of the four nobel truths and exercise on stress management behaviors and stress levels of nursing students /

เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

No Cover Image
Main Author: เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร, บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Subjects: นักศึกษาพยาบาล –– วิจัย
การบริหารร่างกาย
โยคะ
อริยสัจ 4
Stress.
Students, Nursing.
Yoga.
Dissertations, Academic.
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 04408nam a2200565 a 4500
001 236031
003 Th-PLK-NU
008 101008s2551 th t 000 0 tha d
060 4 |a W4  |b ก855ผ 2551 
100 0 |a เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ 
245 1 0 |a ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการความเครียดโดยการคิดแบบอริยสัจสี่และการบริหารร่างกายแบบโยคะ ต่อพฤติกรรมการจัดการความเครียดและระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล =  |b Effects of a tress management program emphasizing practice of the four nobel truths and exercise on stress management behaviors and stress levels of nursing students /  |c เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ 
246 3 1 |a Effects of a tress management program emphasizing practice of the four nobel truths and exercise on stress management behaviors and stress levels of nursing students. 
300 |a (11), 121 แผ่น ;  |c 30 ซม 
502 |a วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. 
504 |a เอกสารอ้างอิง: แผ่น 77-121. 
650 4 |a  นักศึกษาพยาบาล  |x วิจัย  
650 4 |a  การบริหารร่างกาย  
650 4 |a  โยคะ  
650 4 |a  อริยสัจ 4  
650 2 |a Stress. 
650 2 |a Students, Nursing. 
650 2 |a Yoga. 
650 2 |a Dissertations, Academic. 
710 2 |a มหาวิทยาลัยนเรศวร,  |b บัณฑิตวิทยาลัย 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/1085/title.pdf  |y หน้าปกใน  |z หน้าปกใน 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/1085/abstract.pdf  |y บทคัดย่อ  |z บทคัดย่อ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/1085/content.pdf  |y สารบัญ  |z สารบัญ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/1085/chapter1.pdf  |y บทที่1  |z บทที่1 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/1085/chapter2.pdf  |y บทที่2  |z บทที่2 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/1085/chapter3.pdf  |y บทที่3  |z บทที่3 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/1085/chapter4.pdf  |y บทที่4  |z บทที่4 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/1085/chapter5.pdf  |y บทที่5  |z บทที่5 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/1085/references.pdf  |y บรรณานุกรม  |z บรรณานุกรม 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/1085/appendix.pdf  |y ภาคผนวก  |z ภาคผนวก 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/1085/biography.pdf  |y ประวัติผู้แต่ง  |z ประวัติผู้แต่ง 
902 |a 170825 
907 |a .b2360317  |b multi 
945 |l nuthe  |a W4  |b ก855ผ 2551 
945 |l nuthe  |a W4  |b ก855ผ 2551 
945 |l gdthe  |a  RT81  |b ก855ผ 2551 
945 |l gdthe  |a  RT81  |b ก855ผ 2551 
945 |l nrthe  |a  W4  |b ก855ผ 2551 
945 |l gdthe  |a  RT81  |b ก855ผ 2551 
945 |l nrthe  |a W4  |b ก855ผ 2551 
949 |a ภัคคีณี 
949 |a วลุลี 
949 |a รวิวรรณ 
949 |a nuexport39 
991 |a THESIS  |b 1  |c 2017-10-17 09:29:49  |d 2017-10-17 09:29:49  |e nul  |f n  |g 2008-10-10  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการความเครียดโดยการคิดแบบอริยสัจสี่และการบริหารร่างกายแบบโยคะ ต่อพฤติกรรมการจัดการความเครียดและระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล = Effects of a tress management program emphasizing practice  |y nulthe 
998 |b 0  |c 081010  |d m  |e h  |f k