ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการความเครียดโดยการคิดแบบอริยสัจสี่และการบริหารร่างกายแบบโยคะ ต่อพฤติกรรมการจัดการความเครียดและระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล =

Effects of a tress management program emphasizing practice of the four nobel truths and exercise on stress management behaviors and stress levels of nursing students /

เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

No Cover Image
Main Author: เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร, บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Subjects: นักศึกษาพยาบาล –– วิจัย
การบริหารร่างกาย
โยคะ
อริยสัจ 4
Stress.
Students, Nursing.
Yoga.
Dissertations, Academic.
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ก855ผ 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Nurse, Thesis

Call Number: W4 ก855ผ 2551
Copy 5
Available
Copy 7
Available