ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการความเครียดโดยการคิดแบบอริยสัจสี่และการบริหารร่างกายแบบโยคะ ต่อพฤติกรรมการจัดการความเครียดและระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล =

Effects of a tress management program emphasizing practice of the four nobel truths and exercise on stress management behaviors and stress levels of nursing students /

เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

No Cover Image
Main Author: เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร, บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Subjects: นักศึกษาพยาบาล –– วิจัย
การบริหารร่างกาย
โยคะ
อริยสัจ 4
Stress.
Students, Nursing.
Yoga.
Dissertations, Academic.
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!