วิเคราะห์บทบาทของทหารในการเมืองไทย พ.ศ. 25126-พ.ศ.2524 /

อรุณ แสงจันทร์

No Cover Image
Main Author: อรุณ แสงจันทร์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2534
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.บ.)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2534.
Subjects: ทหาร
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: U162 อ412ว 2534
Copy 1
Available