วิเคราะห์บทบาทของทหารในการเมืองไทย พ.ศ. 25126-พ.ศ.2524 /

อรุณ แสงจันทร์

No Cover Image
Main Author: อรุณ แสงจันทร์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2534
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.บ.)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2534.
Subjects: ทหาร
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 113 แผ่น