ประวัติและสภาพความเป็นอยู่ชาวเขาเผ่าแม้ว (ม้ง) บ้านเข็กน้อย กิ่งอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ /

สุรางค์ วรฉายสมบัติ

No Cover Image
Main Author: สุรางค์ วรฉายสมบัติ
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2532
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.บ.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2532.
Subjects: ชาวเขา -- ความเป็นอยู่และประเพณี
เพชรบูรณ์ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS570 ส858ป 2532
Copy 1
Available