87 เคล็ดลับ เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ /

พิสณุ ฟองศรี

Main Author: พิสณุ ฟองศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การเขียนวิชาการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB3045.5 พ769ป 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available