การจัดการอาการปวดหลังของประชาชนวัยทำงาน =

Back pain management of working people /

มนนัทธ จิตรบุญ

No Cover Image
Main Author: มนนัทธ จิตรบุญ
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: Back -- Pain
Back -- Pain -- therapy
Dissertations, -- Academic
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ม156ก 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Nurse, Thesis

Call Number: W4 ม156ก 2551
Copy 4
Available
Copy 7
Available
Copy 3
Available