การสร้างเครื่องมือวิจัย=

Design and elaborate research tools /

ยุทธ ไกยวรรณ์

Main Author: ยุทธ ไกยวรรณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2550
Subjects: สังคมศาสตร์ -- วิจัย
วิจัย
Tags: Add
Login for hold and recall information

Dentistry, Stack

Call Number: H62 ย351ก 2550
Copy 6
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62 ย351ก 2550
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: H62 ย351ก 2550
Copy 3
Available