กริชรามันห์ มหาศาสตราภรณ์หล่อหลอมเอกบุรุษ /

ตะลี อะตะบู และทีมวิจัยโครงการ ; บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล

Other Authors: ตีพะลี อะตะบู, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2547
Subjects: กริช
ไทย (ภาคใต้) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589 ก244 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available