การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 =

THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL THINKING LEARNING PROCESS FOR MATTHAYOM SUKSA STUDENTS /

อรพิน คำเที่ยง

No Cover Image
Main Author: อรพิน คำเที่ยง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Subjects: ความคิดและการคิด –– การศึกษาและการสอน
การเรียนรู้
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1062 อ334ก 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Education, Thesis

Call Number: LB 1062 อ334ก 2551
Copy 1
Available