เสียงปืนดับที่เชียงรายและพะเยา /

โดย ศิริ ทิวะพันธุ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ศิริ ทิวะพันธุ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เนติกุล, 2532
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: นเรศวรมหาราช, -- สมเด็จพระ, -- 2098-2148
การทหาร -- ไทย
ยุทธวิธี
คอมมิวนิสต์ -- ไทย
การรบ
พะเยา -- แง่ยุทธศาสตร์
เชียงราย -- แง่ยุทธศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: U162 ส948 2532
Copy 1
Not available

Law, Stack

Call Number: U162 ส948 2532
Copy 2
Checked out Due: 2022-2-23 Recall This