การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเจดีย์โคะใหม่ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก /

นุจรีย์ ศรีเพชร, บุญแล บางจับ, อโณชา นิลศรี

No Cover Image
Main Author: นุจรีย์ ศรีเพชร
Other Authors: บุญแล บางจับ, อโณชา นิลศรี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม.(สังคมศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: ชาวเขา -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ชาวเขา -- ม้ง
ม้ง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS570.5 น723ก 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available