พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547 /

รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547
Subjects: ล้มละลาย -- ไทย
ล้มละลาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information