การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบสมุนไพรตำรับตรีกฏุกต่อระบบประสาทส่วนกลาง =

SCREENING THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM ACTIONS OF TRIKATU /

พฤทธิพัทธ์ โสประดิษฐ์

No Cover Image
Main Author: พฤทธิพัทธ์ โสประดิษฐ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: สมุนไพร -- วิจัย
สมุนไพร -- การทดสอบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QK99.T5 พ435ก 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available