บุหงารายา ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าของชาวมลายู/

ชุลีพร วิรุณหะ

Main Author: ชุลีพร วิรุณหะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2551
Subjects: ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า
มาเลเซีย –– ประวัติศาสตร์
มาเลเซีย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS596 ช638ป 2551
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available