การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดยอาศัยการรบกวนสมดุลเคมีของปฏิกิริยาการเกิดประกอบเชิงซ้อนบางชนิดร่วมกับเทคนิคคัลเลอริเมตรี =

DEVELOPMENT OF CHEMICAL ANALYSIS METHOD BY USING THE CHEMICAL EQUILIBRIUM DISTURBANCE OF SOME COMPLEX FORMATION REACTIONS COMBINED WITH COLORIMETRIC TECHNIQUE /

ดอกไม้ ภูมิใหญ่

No Cover Image
Main Author: ดอกไม้ ภูมิใหญ่
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เคมี))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: เคมี -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QD75.7 ด263ก 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available