ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ฉบับ 27 มิถุนายน 2475

การเสวนาในวาระครบรอบ 75 ปี การอภิวัฒน์ไทย 24 มิถุนายน 2475 วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ ห้องสมุดสถาบันปีดี พนมยงค์ /

สุพจน์ ด่านตระกูล,ปรีชา สุวรรณทัต ดำเนินรายการโดย สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย

Corporate Author: การเสวนาในวาระครบรอบ 75 ปี การอภิวัฒน์ไทย 24 มิถุนายน 2475 : 75 ปี 24 มิถุนายน 2475 : 75 ปีของอะไร
Other Authors: ปรีชา สุวรรณทัต, สุพจน์ ด่านตระกูล, สถาบันปรีดี พนมยงค์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2550
Subjects: พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484
รัฐธรรมนูญ –– ไทย
คณะราษฎร์
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2475
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2475
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JQ1745 ก528 2550
Copy 1
Available

Law, Stack

Call Number: JQ1745 ก528 2550
Copy 2
Available