ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ =

English for dentists /

รัตนา วัฒนแพทย์...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ.
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: English -- language -- Conversation -- and -- phrase -- books -- (for -- medical -- personnel)
English -- language -- Textbooks -- for -- foreign -- speakers
Medicine -- Terminology
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี -- (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Reference

Call Number: PE1116.M44 ร376ภ 2549
Copy 1
Library use only
Copy 2
Library use only

Health Sci, Thai Stack

Call Number: PE1127.M4 ภ487 2549
Copy 3
Available