ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ =

English for dentists /

รัตนา วัฒนแพทย์...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: English language –– Conversation and phrase books (for medical personnel)
English language –– Textbooks for foreign speakers.
Medicine –– Terminology.
ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ –– บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: PE1127.M4 ภ487 2549
Copy 3
Available

Dentistry, Reference

Call Number: PE1116.M44 ร376ภ 2549
Copy 1
Library use only
Copy 2
Library use only