ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ =

English for dentists /

รัตนา วัฒนแพทย์...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ.
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: English language Conversation and phrase books (for medical personnel)
English language Textbooks for foreign speakers
Medicine Terminology
ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Reference

Call Number: PE1116.M44 ร376ภ 2549
Copy 1
Library use only
Copy 2
Library use only

Health Sci, Thai Stack

Call Number: PE1127.M4 ภ487 2549
Copy 3
Available