รายงานการวิจัยการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพร่วมกับกระบวนการผลิตที่ดีเพื่อความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร =

DEVELOPMENT OF INTEGRATED MODEL OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) AND GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) IN FOOD INDUSTRY /

ภาณุ บูรณจารุกร, จักรทอง ทองจัตุ

No Cover Image
Main Author: ภาณุ บูรณจารุกร
Other Authors: จักรทอง ทองจัตุ, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2550
Subjects: อุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรมอาหาร
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TK4035.F67 ภ431ร 2550
Copy 3
Available
Copy 1
Available

SciTech, Research

Call Number: TK4035.F67 ภ431ร 2550
Copy 2
Available