รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาหอกระจายข่าวสารเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน /

ดวงพร คำนูณวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง, มณฑา โมฬี

No Cover Image
Main Author: ดวงพร คำนูณวัฒน์
Other Authors: วาสนา จันทร์สว่าง, มณฑา โมฬี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย], 2545
Subjects: การกระจายเสียง -- ไทย -- วิจัย
การสื่อสารในการพัฒนาชนบท -- ไทย -- วิจัย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- ไทย -- การประชาสัมพันธ์
การแพร่กระจายข้อมูล -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Research

Call Number: PN1990.6.T5 ด211ร 2545
Copy 1
Available