แนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /

คณะผู้วิจัย, กนก วงศษ์ตระหง่าน หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: เอื้อมสุข กิติยาก, ม.ล., สิริพรรณ นกสวน, นลินพรรณ ไวสืบข่าว, เชิงชาย จงสมชัย
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Reference

Call Number: DS586 ก123น 2550
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available

Architecture, Reference

Call Number: DS586 ก123น 2550
Copy 2
Available