ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม =

English hotel staff "Food and beverage" /

ปรีชา แดงโรจน์

Main Author: ปรีชา แดงโรจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ –– บทสนทนาและวลี
พนักงานโรงแรม
บริกร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: PE1116.R47 ป467ภ 2545
Copy 1
Available