ประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตย :

บทสำรวจปัญหาและทางออก /

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

Main Author: เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
Other Authors: มูลนิธิ 14 ตุลา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Subjects: ประชาธิปไตย –– ไทย
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!