รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติปี พ.ศ. 2550 =

Annual of International Thai Tourism Journal 2007/

เทิดชาย ช่วยบำรุง, บรรณานุกรม

Other Authors: เทิดชาย ช่วยบำรุง, สถาบันวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย, 2551
Subjects: ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- รวมเรื่อง
การท่องเที่ยว -- สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: G155.T35 ร155 2551
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 5
Available