« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สถิตย์ เส็งไธสง. (2548). คำสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 ว่าด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อและขายฝาก (พิมพ์ครั้งที่ 2.). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร.

MLA Citation

สถิตย์ เส็งไธสง. คำสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 ว่าด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อและขายฝาก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2548.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.