ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย =

Practical English for lawyers /

แสน โพนไชยา

Main Author: แสน โพนไชยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550
Subjects: ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ บทสนทนาและวลี (สำหรับนักกฎหมาย)
นักกฎหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1116.L2 ส967ภ 2550
Volume ล.2 Copy 2
Available

Law, Stack

Call Number: PE1116.L2 ส967ภ 2550
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 3
Available