รายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์การจัดทำฐานข้อมูล CD-ROM การใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดพิษณุโลก =

(CD-ROM Database of Utiliaztion of Medicinal Plants in Phitsanulok Province) /

ดวงพร เปรมจิต

No Cover Image
Main Author: ดวงพร เปรมจิต
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550
Subjects: สมุนไพร คู่มือ
สมุนไพร บัญชีรายชื่อ
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QK99 ด211ร 2550
Copy 1
Available