กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว/

อัจฉรียา ชูตินันทน์

No Cover Image
Main Author: อัจฉรียา ชูตินันทน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549
Subjects: เด็ก –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ศาลเยาวชนและครอบครัว
วิธีพิจารณาเด็กและเยาวชน
ครอบครัว –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนีท้ายเล่ม
Physical Description: 294 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรม : หน้า 283 - 285
ISBN: 9742884857