คดียาเสพติดให้โทษ เฮโรอีน ยาบ้า กัญชา คดีวัตถุออกฤทธิ์ :

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 /

วรวิทย์ ฤทธิทิศ

Main Author: วรวิทย์ ฤทธิทิศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: กฎหมายยาเสพติด -- ไทย -- คดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT3092 ว281ค 2545
Copy 1
Available