พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 /

รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545
Subjects: ศาลปกครอง
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT2764 พ371 2545
Copy 1
Available