ภาพลักษณ์ตามการับรู้ระหว่าง บรรณารักษ์หัวหน้าเวร และผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร /

กาญจนา สุคนธมณี

No Cover Image
Main Author: กาญจนา สุคนธมณี
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: มหาวิทยาลัยศิลปากร. -- หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ -- การบริหาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z675.U5 ก427ภ 2551
Copy 1
Available