แนวทางระดับชาติ การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้ติเชื้อ HIV / ผู้ป่วยโรคเอดส์และการควบคุมการติดเชื้อในงานทันตกรรม /

บรรณาธิการ วิภาวี นิตยานันทะ, ศิวาภรณ์ อุบลชลเขตต์

Other Authors: วิภาวี นิตยานันทะ,, ศิวาภรณ์ อุบลชลเขตต์,, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะทันตแพทยศาสตร์. ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ลิมบราเดอร์การพิมพ์, 2543.
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สุขภาพช่องปาก
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การดูแล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Stack

Call Number: WU290 น927 2543
Copy 1
Available