ข่มขืนคนในครอบครัว /

จักษ์ พันธ์ชูเพชร

Main Author: จักษ์ พันธ์ชูเพชร
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : PUNCH Gpoup, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: การข่มขืน
อาชญากรรมทางเพศ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
สตรี –– ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HV6593.T5 จ234ข 2548
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: RC560.R36 จ234ก 2537
Copy 4
Available