การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง วิธีการเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่3=

Development of multimedia instructions under career and technology learning stand of electrical wire connection for students in third level /

ณัฐพงษ์ โตมั่น

No Cover Image
Main Author: ณัฐพงษ์ โตมั่น
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Subjects: ระบบมัลติมีเดีย –– การเดินสายไฟฟ้า
ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TK3202 ณ339ก 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Education, Thesis

Call Number: TK3282 ณ339ก 2551
Copy 1
Available