ทฤษฎีองค์การ =

Organization theory : ฉบับมาตรฐาน /

เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์

Main Author: ศิริวรรณ เสรีรัตน์
Other Authors: สมชาย หิรัญกิตติ, สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : Dimond in Business World, 2545
Subjects: การจัดการองค์การ
องค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

NUIC, Stack

Call Number: HD37.T5 ศ486ท 2545
Copy 0
Available