เสียงปืนดับที่น่าน /

โดย ศิริ ทิวะพันธุ์, อุดมชัย องคสิงห

No Cover Image
Main Author: ศิริ ทิวะพันธุ์
Other Authors: อุดมชัย องคสิงห
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เนติกุล, 2533
Subjects: นเรศวรมหาราช, -- สมเด็จพระ, -- 2098-2148
การทหาร -- ไทย
ยุทธวิธี
คอมมิวนิสต์ -- ไทย
การรบ
น่าน -- แง่ยุทธศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: U162 ศ435ส 2533
Copy 1
Not available

Law, Stack

Call Number: U162 ศ435ส 2533
Copy 2
Checked out Due: 2022-6-30 Recall This