๘ ทศวรรษ ฉัตรแก้วของแผ่นดิน /

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Other Authors: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2550
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586.8 ป818 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available