การบริหารโครงการ :

แนวทางสู่ความสำเร็จ /

รัตนา สายคณิต

Main Author: รัตนา สายคณิต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การบริหารโครงการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 685.1 ร376ก 2547
Copy 2
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: HD69.P75 ร375ก 2547
Copy 4
Available

Satit School, Stack

Call Number: 658.1 ร376ก 2547
Copy 3
Available