เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ =

Writing for business communication /

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: การเขียน
การสื่อสารธุรกิจ
จดหมายธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information