เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ =

Writing for business communication /

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: การเขียน
การสื่อสารธุรกิจ
จดหมายธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
  • สารบัญ : เล่ม 1.หน่วยที่ 1-8
  • เล่ม 2.หน่วยที่ 9-15.