พระมหากรุณาธิคุณอุ่นใจราษฎร์ :

บันทึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรที่พระราชทานแก่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพสกนิกร /

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Other Authors: อภิวันท์ กำลังเอก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.อักษรสยามการพิมพ์, 2550
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระบรมราโชวาท
หนังสือที่ระลึก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 พ357 2550
Copy 1
Available