สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปาฐกถาเรื่องการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส :

เนื่องในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2544 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2544.

Main Author: วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี^n(ครั้งที่ 15 : 2544 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2545
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ -- สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระ, -- 2498-
การศึกษาพิเศษ -- ปาฐกถา^vการประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: LG395.T5 ด211 2544
Copy 3
Available