สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ =

Speak Mandarin in five hundred words : teacher's manual /

written by Ji-hua Liou ; edited and revised by Lin Chao, Marvin Ho ; illustrated by Gung Yun-peng ; บรรณาธิการแปล, วัลยา สินธทียาทร [ที่ถูกต้องคือ สินธทียากร] ; ผู้แปล,ณิชา สินธทียาทร [ที่ถูกต้องคือ สินธทียากร]

Main Author: หลิว, จี้ ฮวง
Other Authors: เจา, ลิน, โฮ, มาร์วิน, ยุน-เปง, กัง, ณิชา สินธทียากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ไทเป. : The Overseas Chinese Library, 2532
Subjects: Chinese language –– Conversation and phrase books.
ภาษาจีน –– บทสนทนาและวลี
ภาษาจีน –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาจีน –– การออกเสียง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information