การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว =

Tourism resources development and reservation /

โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

Main Author: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน์, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Subjects: การท่องเที่ยว -- การจัดการ -- ไทย
การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว -- การจัดการ -- ไทย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

NUIC, Stack

Call Number: G155.T5 บ563พ 2549
Copy 2
Available