โครงการการสัมมนาเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 :

ข้อคิดจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ /

[ผู้จัดทำรายการ มรกต ศรีสุข]

Other Authors: มรกต ศรีสุข, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Subjects: วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- ไทย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information