สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง /

โดย อภิชัย พันธเสน ; คณะผู้วิจัย ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน, สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ

Main Author: อภิชัย พันธเสน
Other Authors: ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน, สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง -- วิจัย
การสังเคราะห์งานวิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445 อ251ส 2549
Copy 1
Available