การศึกษารูปแบบในการนำนโยบายการพัฒนาเด็กพิการไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา=

A STUDY OF POICY IMPLEMENTATION REGARDING EDUCATION POLICY FOR DISABLED CHILDREN : A CASE STUDY OF WATJAORAKELAI SCHOOL, AYUTTAYA PROVINCE./

รจนาภรณ์ รุ่งเรือง

No Cover Image
Main Author: รจนาภรณ์ รุ่งเรือง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: เด็กพิการ-การศึกษา
การศึกษาพิเศษ-ไทย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LC3965 ร117ก 2551
Copy 1
Available