รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายการศึกษา /

ชนิตา รักษ์พลเมือง ; สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Main Author: ชนิตา รักษ์พลเมือง
Other Authors: สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551
Subjects: ประมวลกฎหมายการศึกษา
แนวทางการจัดทำประมวลกฎหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: KPT3138 ช153ร 2551
Copy 1
Available

Law, Research

Call Number: KPT3138 ช153ร 2551
Copy 2
Available